Tag - هستر سقفی گازی

کوره هوای گرم 250000 کیلو کالری بر ساعت

از نظر ایمنی، هیتر گلخانه گرماسان یا کوره هوای گرم 250000 از نوع وزشی بر هیتر و کوره هوای گرم مکشی ارجحیت دارد، زیرا هوای گرم مکشی در صورت وجود منفذی در مبدل حرارتی، محصولات احتراق را وارد هوای محل نصب کوره هوای گرم می کند، در هیترها و کوره هوای...